Τι είναι η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT- Acceptance and Commitment Therapy) και πως βοηθάει τη ζωή των ανθρώπων.

Η Act είναι ένα μοντέλο θεραπείας τρίτης γενιάς το οποίο εισήγαγε ο Steven C. Hayes στα μέσα του 1980. Στόχοι της συγκεκριμένης της θεραπείας είναι αφενός οι άνθρωποι να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που βαθιά η καρδιά τους επιθυμεί σε αυτή την ζωή και αφετέρου η διαχείριση των δύσκολων σκέψεων και συναισθημάτων που αποτελούν μέρος της δυστυχίας που οι άνθρωποι βιώνουν.


Όσον αφορά τον πρώτο στόχο η θεραπεία βοηθάει στην εξερεύνηση και ανακάλυψη των σημαντικών για την ζωή του ατόμου τομέων καθώς και το πως οι άνθρωποι θέλουν βαθιά μέσα τους να είναι και να συμπεριφέρονται. Η θεραπεία είναι συνεργατική και θεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται με πυξίδα τους στόχους του θεραπευόμενου.

Επιπλέον η Act είναι ένα μοντέλο θεραπείας στο οποίο οι θεραπευόμενοι μαθαίνουν νέους τρόπους διαχείρισης των σκέψεων και των συναισθημάτων τους που θα τους βοηθήσουν να έχουν μια πιο πλήρη ζωή. Μέρος της δυστυχίας μας αποτελεί πολλές φορές η πάλη που κάνουμε για να ξεφύγουμε από όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα που μας δημιουργούνται. Φανταστείτε για παράδειγμα πόσες φορές μπορεί να έχετε σκεφτεί ότι θα αποτύχετε σε κάτι, νιώθοντας παράλληλα κάποιο αρνητικό συναίσθημα και τι έχετε κάνει για το αποφύγετε. Οι επιλογές για να ξεχαστεί κανείς είναι παρά πολλές όπως μέσω του διαδικτύου, των social media, ηλεκτρονικών παιχνιδιών κλπ. Στο τέλος της μέρας ωστόσο οι σκέψεις και τα δύσκολα συναισθήματα τις περισσότερες επιστρέφουν και πρέπει ξανά να βρούμε έναν τρόπο να τα διώξουμε. Οπότε πλέον δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος από τον οποίο είναι δύσκολο να αποδράσουμε.

Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης έρχεται να μας βοηθήσει και να μας δείξει νέους τρόπους αντιμετώπισης σκέψεων και συναισθημάτων, όπου πυξίδα στο θεραπευτικό μονοπάτι αποτελεί αυτό που πραγματικά η καρδιά μας επιθυμεί.